Parking

Miejsc parkingowych jest u nas dostatek, parkujecie noskami samochodów do płotów, dowolnie gdzie kto chce. Dla tych co niekoniecznie lubią manewrować mamy ogromny parking na środku naszego gospodarstwa czyli pod stajnią, tam też można bezpiecznie zostawiać samochód, parking ten jest ogrodzony, konie się tam nie wałęsają.

I jeszcze coś dla Gości Chat – nie wjeżdżajcie na zielone, hodujemy tam trawę.

Login