Regulamin

REGULAMIN – ZASADY OGÓLNE

W trosce o udany wypoczynek Państwa oraz innych Gości prosimy o zapoznanie się z panującymi zasadami w Dom w Bieszczadach:

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez formularz rezerwacji na stronie: www.domwbieszczadach.pl, www.slowhop.com, www.booking.com, www.facebook.com/dom w Bieszczadach Villejka, telefonicznie (+48 501 38 38 82) lub pocztą elektroniczną kontakt@domwbieszczadach.pl. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata minimum 30% kosztów pobytu w formie zadatku.
 2. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później niż 30 dni przed datą przyjazdu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku anulowania pobytu do 30 dni przed planowanym przyjazdem zadatek jest przekładany na inny dogodny termin w tym samym roku kalendarzowym.
 4. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 5. Rozliczamy się bezgotówkowo przez przelew środków na konto na ten sam numer konta, na który został przelany zadatek lub za pośrednictwem gotówki ( to preferowana przez nas forma rozliczenia ) w dniu zakwaterowania. Prosimy by być przygotowanym i zaopatrzonym w odpowiednią sumę.
 6. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie pozostałej kwoty, rezerwacja może zostać anulowana.
 7. eśli zdecydują się Państwo na skrócenie bądź przerwanie pobytu w naszym obiekcie wcześniej niż ustalono, nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 8. Doba noclegowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Wymeldowanie w godzinach późniejszych, bądź chęć przyjazdu w godzinach wcześniejszych możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu.
 9. W cenę pobytu wliczone jest wifi, drewno do kominka, bielizna pościelowa oraz komplet ręczników. Drewno na ognisko udostępniamy bezpłatnie ale należy pozyskać je samodzielnie ze wskazanego miejsca naszego lasu.
 10. W pokojach, balkonach pokoi i domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (w tym e-papierosów). Palaczy prosimy o wychodzenie na taras obok jadalni,
 11. Prosimy o niezakłócanie spokojnego pobytu innym Gościom oraz przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22:00-8:00.
 12. W przypadku opuszczania domku/apartamentu prosimy o pozamykanie wszystkich okien, wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny oraz zamknięcie drzwi domku/apartamentu na klucz.
 13. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
 14. Parking mieszczący się na terenie Dom w Bieszczadach Villejka jest bezpłatny, niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo samochodu i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 15. Od sezonu 2024 udostępnimy jeden obiekt ,,Domek na rzeczką,, do którego mamy możliwość zapraszania Gości z psem lub kotem. Za pobyt czworonoga pobierana jest dodatkowa opłata wynosząca 40 zł za noc. Towarzyszące zwierze, nie może jednak pozostawać same i bez opieki wewnątrz i na całym terenie Dom w Bieszczadach Villejka. Prosimy także by zwierzaki nie zakłócały pobytu innym Gościom, powinny reagować na zawołanie i bezwzględnie pilnować się swojego Pana gdyż posesja Domku na rzeczką nie jest ogrodzona szczelnie . Prosimy też zabrać posłanie dla swoich pupili, gdyż nie mogą one sypiać na łóżkach czy kanapach. Przed przyjazdem prosimy o informację o przyjeździe zwierzaka.
 16. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.
 17. W czasie pobytu Goście mogą mieć miejsce czasowe przerwy w dostawie prądu, wody lub brak sieci komórkowej (skutkujący także brakiem wifi) dla całej okolicy. Nie mamy wpływu na te okoliczności i nie możemy brać za nie odpowiedzialności. Wszyscy w Bieszczadach odczuwamy te niedogodności, na szczęście tak dla Gości jak i mieszkańców takie sytuacje zdarzają się sporadycznie.
 18. Dom w Bieszczadach Villejka jest miejscem dbającym o ekologię:
 • Prowadzimy segregację śmieci. Opisane pojemniki znajdują się prz każdym domku i domu. Przy wjeździe, w oznaczonym miejscu znajdują się także duże kubły na posegregowane śmieci oraz kompostownik na odpadki organiczne. Prosimy o pomoc w prawidłowej segregacji.
 • Niewykorzystaną przez Państwa bieliznę pościelową oraz ręczniki prosimy odkładać w widoczne miejsce, aby nie trafiły niepotrzebnie do pralni.
 1. Rodzice mają świadomość ze Dom w Bieszczadach Villejka to miejsce o charakterze rolniczym i zobowiązują się do bezwzględnego nadzoru nad swoimi dziećmi. Za szkody wyrządzone przez podopiecznych odpowiadają wyłącznie ich opiekunowie, również w przypadku nieszczęśliwych wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy schodach, użytkowaniu urządzeń elektrycznych oraz na zewnątrz obiektu.
 2. Gość Dom w Bieszczadach Villejka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Właściciel i administracja Dom w Bieszczadach Villejka zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości, bez zwrotu kosztów pobytu.
 4. Wpłata zadatku bądź dokonanie rezerwacji poprzez e-mail lub portale pośredniczące: Booking.com i Slowhop.com są jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad. Życzymy udanego pobytu w Dom w Bieszczadach Villejka.

REGULAMIN ZAKUPU ORAZ KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW PREZENTOWYCH

Warunki ogólne

 1. Voucher (bon upominkowy) prezentowy może być realizowany wyłącznie na pobyt w Dom w Bieszczadach Villejka lub domach wakacyjnych Villejki przy rezerwacji bezpośredniej.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej jego wartości.
 3. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
 4. Voucher musi zostać zrealizowany podczas jednego pobytu.
 5. Od momentu przekazania Voucheru Nabywcy Dom w Bieszczadach Villejka nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.
 6. Dom w Bieszczadach Villejka nie wystawia duplikatów Voucherów.
 7. Voucher jest ważny przez okres roku od daty zakupu. Data ważności znajduje się na dole strony i w tym czasie należy zrealizować Voucher poprzez pobyt w Dom w Bieszczadach Villejka.
 8. Rezerwacja może być dokonana wyłącznie na imię i nazwisko osoby obdarowanej wskazanej w Voucherze. Przy czym dokonując rezerwacji, obdarowany winien podać także numer Vouchera.
 9. Przy zakładaniu rezerwacji na pobyt z wykorzystaniem Vouchera obowiązują aktualne stawki oraz ograniczenia ujęte w cenniku na stronie: www.domwbieszczadach.pl

Zasady korzystania z Vouchera

 1. Obdarowany rezerwuje termin pobytu za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@domwbieszczdach.pl.pl, po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności.
 2. Rezerwacja pobytu z wykorzystaniem Vouchera możliwa jest wyłącznie na imię i nazwisko Obdarowanego oraz z podaniem numeru Vouchera.
 3. Gdy wartość pobytu jest niższa niż wartość Bonu Obdarowanemu nie przysługuje prawo otrzymania reszty.
 4. Przy realizacji Vouchera na określony termin Obdarowanemu nie przysługuje prawo zmiany terminu.
 5. Gdy wartość zarezerwowanego pobytu jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera Obdarowany zobowiązany jest do dopłaty różnicy.

Obdarowany/Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO. Przepisy te nakładają na nas obowiązek poinformowania Państwa o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.
 2. Administratorem Państwa danych jest „Dom w Bieszcadach Villejka” Marta Szymala, Strzebowiska 1A, 38-608 Wetlina.
 3. W celu ochrony Państwa danych administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony osób, których dane dotyczą.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • dokonania rezerwacji (w tym zakresie wymagane są imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu )
 • umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zapytania związane z realizacją usługi .
 • realizacji transakcji
 • zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora
 • realizację wszystkich usług świadczonych na terenie Dom w Bieszczadach Villejka
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa
 • przesyłania ofert handlowych i marketingowych w przypadku gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 • podanie Państwa danych jest dobrowolne ale jest niezbędne do dokonania rezerwacji usług, zameldowania w hotelu, realizacji usług świadczonych na terenie hotelu oraz udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące usług świadczonych przez Administratora.

Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie rezerwacji , zameldowanie w obiekcie oraz świadczenie dodatkowych usług oferowanych przez Dom w Bieszczadach.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do firm z którymi współpracujemy
 • kancelarii prawnych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • firm informatycznych dostarczającym oprogramowanie oraz świadczącym usługi informatyczne
 • firmy ochroniarskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 1. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności , okres niezbędny wynikający z przepisów prawa a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 3. Informujemy, że mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i ich przenoszenia.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskaniu informacji dotyczącej występowania Państwa danych w zbiorach Administratora ,celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze. Stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze. Źródle pozyskania danych. Udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Login